• Svenska
  • Suomi
  • English

Om mig

Svenska
Andreas Hindrén 2021
Bild: Fotofabriken
 

Vem är jag?

En vilja att hjälpa andra människor har alltid funnits som en naturlig del av mitt liv. Redan i tidig ålder lekte jag, som många andra barn polis. Då jag började årskurs 1, började jag samtidigt i Snappertuna FBK. Som 14-åring blev jag sjöräddare i FSRS Ekenäs Sjöräddare r.f. och då jag blev myndig, utbildade jag mig till ordningsvakt. Under åren har jag fått erfarenhet från många olika jobb bl.a. marknadsföringsansvarig, försäljare, personlig assistent, utbildare och verksamhetsledare samt många fritidsintressen, bl.a. scouting, skytte och judo. För tillfället jobbar jag som tullinspektör på sjötullen. I all verksamhet har viljan att hjälpa andra, oberoende av om det är genom utbildning, upprätthållande av ordning eller att rädda folk ur faror, varit kraften som drivit mig.
 
Jag kandiderar i Västra Nylands välfärdsområdesval, för att jag vill hjälpa till att förbättra säkerheten, tryggheten och omsorgen på vårt område.
Jag vill vara med och bygga vår framtid tillsammans med er!
 

Andreas Hindrén som yträddare och fotograf för sjöräddningen. / Andreas Hindrén pintapelastajana ja kuvaajana meripelastuksessa. Foto: Jussi Lammi
Bild: Jussi Lammi

Vad jag vill jobba för i Västra Nylands välfärdsområde:

Säkerhet, trygghet och omsorg är teman som ligger mig varmt om hjärtat.
Social- och hälsovårdstjänster samt räddningsverksamheten på land och till havs, skall ha tillräckliga resurser, finnas nära dig och fungera på båda inhemska språken!
 
Andreas Hindrén. Foto: Mikael Bäckman
Bild: Mikael Bäckman / Andreas Hindrén valkampanj 2017